ആറുവര്‍ഷം മുന്‍പു് ഒരപകടത്തില്‍ രണ്ടുകൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ട 53 വയസ്സുകാരനു് 'പുതിയ കൈകള്‍! മൂന്നരമാസം മുന്‍പായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്‍. ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായാണു് ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷന്‍.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ഇവിടെയും  ഇവിടെയും