Browsing Archive: October, 2009

കൃത്രിമബുദ്ധിയും തലച്ചോറും

Posted by c.k.babu on Monday, October 19, 2009, In : ശാസ്ത്രചരിത്രം 

മനുഷ്യനു് അപ്രാപ്യമോ അസാദ്ധ്യമോ ആയ പല തൊഴിലുകളും ഏറ്റെടുക്കാനാവും എന്നതാണു് റോബോട്ടുകളെ ശ്രദ്ധാർഹമാക്കുന്നതു്. ശൂന്യാകാശഗവേഷണങ്ങളിൽ, സമുദ്രാന്തർഭാഗപരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ജീവാപായസാദ്ധ്...


Continue reading ...
 

ആഹാരം, ഡാർവിൻ, ലാമാർക്ക്‌

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : ശാസ്ത്രചരിത്രം 

"നീ കഴിക്കുന്നതെന്തോ അതാണു് നീ" എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടു്. അതു് മിക്കവാറും ശരിയാണെന്നു് അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന വിധത്തിലാണു് താരതമ്യേന ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രശാഖയായ എപ്പിജെനറ്റിക്സ്‌ (Epigenetics) നടത്...


Continue reading ...
 

മനുഷ്യശരീരത്തിനു് ഒരു സ്പെയർ പാർട്ട്‌സ്‌ സ്റ്റോർ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : ശാസ്ത്രചരിത്രം 
ഗർഭപാത്രത്തിലെ അണ്ഡവുമായി പുരുഷബീജം സംയോജിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണു് ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നതെന്നും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുശേഷം ശിശുക്കൾ ജനിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാം. ബീജം അണ്ഡത്തിൽ പ്രവേ...
Continue reading ...
 

ഡാർവിൻ - മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : ശാസ്ത്രചരിത്രം 

"പക്ഷികളെ വെടിവയ്ക്കാനും, പട്ടികളെയും എലികളെയും പിടിക്കാനുമല്ലാതെ നിന്നേക്കൊണ്ടു് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. നീ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും പേരുദോഷം വരുത്തിയിട്ടേ അടങ്ങൂ!" ഡാർവിന്റെ ചെ...


Continue reading ...
 

"മയ്യത്തായ" ഡാർവിനിസം!

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : ശാസ്ത്രചരിത്രം 

ഈ ഡാർവിൻ വർഷത്തിൽ ഡാർവിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നു് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു് അതു നീണ്ടുപോയി. അപ്പോഴാണു് പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നതായി വിവ...


Continue reading ...
 

വിശ്വാസികളും ചർച്ചയും

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

മലയാളം ബ്ലോഗുകളിൽ മതവിശ്വാസവും, യുക്തിവാദവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന, പലപ്പോഴും തെറിവിളിയായി അധഃപതിച്ചു്, പങ്കാളികൾ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങുമെങ്ങുമെത്താതെ അവസാനിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ അർത്ഥശൂ...


Continue reading ...
 

ദൈവവചനം = മനുഷ്യവചനം

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

ഒരു ശരാശരി ക്രിസ്ത്യാനിക്കു് പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും അടങ്ങുന്ന ഒരു ബൈബിളേ പരിചയമുണ്ടാവൂ. ചെറുപ്പം മുതൽ പള്ളിയിലും വേദോപദേശക്ലാസുകളിലും കേട്ടും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയും ശീലിച്ചതുമൂലം ഒരു...


Continue reading ...
 

യേശുവിന്റെ നരകയാത്ര - 2

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

നീക്കോദിമോസിന്റെ സുവിശേഷം (അപ്പോക്രിഫ) തുടർച്ച


നരകാധിപനും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം

പുരാതനപിതാക്കളും പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ അനന്തര...


Continue reading ...
 

യേശുവിന്റെ നരകയാത്ര - 1

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്ന മൂന്നു് ദിവസങ്ങളിൽ യേശു നിഷ്ക്രിയനായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നു് ദിവസങ്ങൾ എന്നതു് അത്ര ശരിയായ കണക്കല്ല. കാരണം, വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് മരണമടഞ്ഞ യേശ...


Continue reading ...
 

ഉണ്ണിയേശു ഈജിപ്റ്റിൽ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

യേശുവിന്റെ ബാല്യകാല സുവിശേഷങ്ങൾ

യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലം വർണ്ണിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളുടെ അടിത്തറ യാക്കോബിന്റെയും (Protoevangelium of James) തോമസിന്റെയും അപ്പോക്രിഫൽ സുവിശേഷങ്ങളാണു്. മറ്റു് ശൈശവകാല സുവ...


Continue reading ...
 

യേശുക്കുഞ്ഞിന്റെ വിഷചികിത്സ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

യേശുവി‌ന്റെ ബാല്യകാലകഥകൾ - 3

കുപിതനായ അധ്യാപകൻ

യേശുബാലൻ പ്രായംകൊണ്ടും ബുദ്ധികൊണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്നപ്പോൾ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അക്ഷരം അറിയാത്തവനായി കഴിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യോസേഫ...


Continue reading ...
 

പുരപ്പുറത്തുനിന്നു് ചാടുന്ന യേശുകുട്ടൻ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലകഥകൾ - 2

അദ്ധ്യാപകനായ സഖേയസിന്റെ അടുത്തു്

പിതാവായ യോസേഫിനോടു് യേശു ഇതൊക്കെ പറയുന്നതു് കേട്ടുകൊണ്ടു് അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരദ്ധ്യാപകൻ സഖേയസ്‌ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഈവിധ...


Continue reading ...
 

യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലകഥകൾ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലത്തെ സംബന്ധിച്ച കഥനങ്ങൾ പൊതുവേ 'തോമസിന്റെ സുവിശേഷം' എന്നു് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യേശുവിന്റെ അഞ്ചുമുതൽ പന്ത്രണ്ടു് വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൂട്ടിയ അത്ഭു...


Continue reading ...
 

മറുപടിയില്ല എന്നുവേണ്ട

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 

വിശ്വാസിയുടെ പോക്കറ്റിലെ ദൈവം എന്ന പോസ്റ്റിലെ ഫൈസൽ കൊണ്ടോട്ടിയുടെ കമന്റിനുള്ള മറുപടിയാണിതു്. കമന്റിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂലം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒതുങ്ങാത്തതുകൊണ്ടു് പോസ്റ്റാക്കുന്നു.

Faizal Kondotty,

ഖു...


Continue reading ...
 

വിശ്വാസിയുടെ പോക്കറ്റിലെ ദൈവം

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 
E. A. Jabbar മാഷിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഞാൻ പതിവായി വായിക്കാറുള്ള ചുരുക്കം ബ്ലോഗുകളിൽ ഒന്നാണു്. ചില 'നിത്യ ഇന്നലെകളെ' തിരുത്താൻ ആവില്ലെങ്കിലും ചിന്താശേഷി പൂർണ്ണമായും മതവിശ്വാസത്തിനു് അടിയറവച്ചിട്ടി...
Continue reading ...
 

സത്യം സത്യമായി നുണ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 
സത്യം എന്നതു് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ! സത്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നതുതന്നെ മനുഷ്യനു് അസാദ്ധ്യമാണു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സത്യം തേടുന്ന ജീവികളാണു്. അതിനു് അവർ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്...
Continue reading ...
 

ദൈവത്തിന്റെ വക്കീലന്മാർ

Posted by c.k.babu on Sunday, October 4, 2009, In : മതം 
ആരാ നിന്റെ ദൈവംഎന്ന എന്റെ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യഹൂദ-, ക്രൈസ്തവ-, ഇസ്ലാം മതങ്ങൾ ആധാരമാക്കുന്ന ദൈവം ഒന്നുതന്നെയാണു്, വ്യത്യസ്തരല്ല. ആദാം ആദിമനുഷ്യനെന്നും, അബ്രാഹാം പുരാതന...
Continue reading ...
 

ആരാ നിന്റെ ദൈവം?

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

സത്യത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതു് ഒരു മഹാ പാതകമാണു്. വിമര്‍ശനവും കുറ്റംചാർത്തലും ശിക്ഷവിധിക്കലുമൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അർഹിക്കുന്നതു് തെറ്റു് ചെയ്തവരാണു്. അത...


Continue reading ...
 

സഭയും ജനാധിപത്യവും - 2

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

സഭയും ജനാധിപത്യവുംഎന്ന എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ t.k. formerly known as തൊമ്മന്‍എഴുതിയ ഒരു കമന്റിനുള്ള മറുപടിയാണിതു്. എഴുതിവന്നപ്പോള്‍ ഇത്തിരി ദീര്‍ഘിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് ഒരു പോസ്റ്റ് ആക്കുന്നു.

t.k. former...


Continue reading ...
 

സഭയും ജനാധിപത്യവും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

പരിപൂര്‍ണ്ണബോധ്യത്തോടെ നിരീശ്വരവാദിയായവര്‍ക്കു് ജനാധിപത്യവാദിയായിരിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ആത്മവഞ്ചകരാണു്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കും ബോധ്യത്തിനു...


Continue reading ...
 

തിയോക്രസി പോര്‍ണോക്രസിയാവുമ്പോള്‍

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : ചരിത്രം 

ഒന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മുതല്‍ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മാര്‍പ്പാപ്പമാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു. റോമിലെ സെന്റ്‌ ജോണ്‍സ്‌ ലാറ്റെറ...


Continue reading ...
 

അഭയക്കു് ലഭിക്കാഞ്ഞ ഇടയലേഖനം

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : പലവക 

ചിത്രകാരന്റെ'അഭയ - തിന്മയെ വേട്ടയാടുന്ന ശിക്കാരികള്‍' എന്ന പോസ്റ്റിലെ ലിങ്കുകള്‍ വഴിയാണു് ഞാന്‍ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ 'ജാഗ്രതാ'ബ്ലോഗില്‍ എത്തിപ്പെട്ടതു്. അതുവഴി, പതിനാറു് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്...


Continue reading ...
 

ബിന്‍ ലാദനും അല്‍-ഖാഇദയും - 2

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : ചരിത്രം 

1979 ഡിസംബറില്‍ റഷ്യ അഫ്ഘാനിസ്ഥാനില്‍ കടന്നുകയറിയപ്പോള്‍ അതിനെ നിരീശ്വരവാദികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ ഒരു മുസ്ലീം രാജ്യത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണവും തന്മൂലം അവിടത്തെ ദൈവജനത്തോടും ദ...


Continue reading ...
 

ബിന്‍ ലാദനും അല്‍ ഖാഇദയും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : ചരിത്രം 

ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ പിതാവു് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയില്‍ കുടിയേറിപ്പാര്‍ത്ത മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ ലാദന്‍ എന്ന യെമന്‍കാരനായിരുന്നു. 1930 ആരംഭത്തിലെ കഠിനമായ വരള്‍ച്ച മൂലം മറ്റു് പല യെമന്‍കാരേയു...


Continue reading ...
 

ഖുമൈനി, സദാം, ബിന്‍ ലാദന്‍ ആന്‍ഡ്‌ കൊ

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : ചരിത്രം 

1979-ല്‍ മെക്കയിലെ ഗ്രാന്‍ഡ്‌ മോസ്ക്‌ പിടിച്ചടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച വിമതരുടെ നേതാവായിരുന്ന Juhayman al-Otaibi സഹോദരര്‍ എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള 'ikhwan' എന്ന പേരില്‍ 1912-ല്‍ സൗദി രാജാവു് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മൗലിക ഇസ്ലാം...


Continue reading ...
 

മതഭീകരതയും സൗദി-അറേബ്യയും അമേരിക്കയും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : ചരിത്രം 

ന്യൂയോര്‍ക്ക്‌ വേള്‍ഡ്‌ ട്രേഡ്‌ സെന്ററില്‍ 1993-ല്‍ സംഭവിച്ച സ്ഫോടനത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു്, സൗദി അറേബ്യ, കെനിയ, ടാന്‍സാനിയ, പാകിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ടര്‍ക്കി, സ്പെയിന്‍, ഇംഗ്ലണ്ടു്, ഈജിപ്...


Continue reading ...
 

മതം മനുഷ്യനു് വേണം / വേണ്ടാ - ഒരു കമന്റ്

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജ്,

കമന്റ് ഒരുപാടു് നീണ്ടതുകൊണ്ട്‌ ഒരു പോസ്റ്റാക്കുന്നു. കമന്റായും ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഇന്‍ഡ്യാഹെറിറ്റേജിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കു്

എല്ലാം നിര്‍വചനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണു്. നിര...


Continue reading ...
 

കാര്യകാരണബന്ധവും ആദ്യകാരണവും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ദൈവാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാദങ്ങളില്‍ മതപണ്ഡിതര്‍ ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദികാരണമായി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടു്. ഏതൊരു ഫലത്തിനും (effect) ഒരു കാരണം (cause) ഉണ്ടായേ തീരൂ എന്ന ധാരണയാ...


Continue reading ...
 

ദൈവത്തെ തലയിലൊതുക്കിയിട്ടേ അടങ്ങൂ!

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

വിശുദ്ധ സത്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ എന്ന എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റും, സജിഎന്ന ബ്ലോഗര്‍ അതിനെഴുതിയ മറുപടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയാന്‍ എന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്റും വായിച്ചതിനു് ശേഷം ...


Continue reading ...
 

മദ്യപാനിയായിത്തീരുന്ന 'പരിശുദ്ധ'നോഹ

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

മഹാപ്രളയവും മരണപ്പെട്ടകവും - 3 (കലാശക്കൊട്ടു്)

അങ്ങനെ, പ്രളയാവസാനം ഭൂലോകത്തിലെ സകല പാപികളും ചത്തു് സ്ഥലം കാലിയാക്കി. ദൈവത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാര്‍ഡ്‌ ഡിസ്കില്‍ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ബാക...


Continue reading ...
 

പെട്ടകവും മറ്റു് ചില ഒട്ടകങ്ങളും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

മഹാപ്രളയവും മരണപ്പെട്ടകവും - 2

തന്റെ മൂന്നു് ആണ്മക്കളായ ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത്‌ എന്നിവര്‍ ജനിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ഞൂറുവയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന നോഹയുടെ അറുന്നൂറാം വയസ്സിലാണു് ജലപ്രളയം സംഭ...


Continue reading ...
 

മഹാപ്രളയവും മരണപ്പെട്ടകവും - 1

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകല ചരാചരങ്ങളേയും യഹോവയായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതു് അത്ര വലിയ 'ആനക്കാര്യം' ഒന്നുമല്ലാത്തതിനാല്‍, അതിന്റെ വര്‍ണ്ണനക്കു് ഒരദ്ധ്യായത്തില്‍ കൂടുതല്...


Continue reading ...
 

വിശുദ്ധസത്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ഞാന്‍ ജന്മനാതന്നെ വളരെ 'നല്ലവനും സത്‌സ്വഭാവിയും' ആയതുകൊണ്ടു് എല്ലാവരേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നു് എനിക്കു് പണ്ടുമുതലേ കലശലായ നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. തന്മൂലം, അബദ്ധത്തില്‍ എങ്ങാന...


Continue reading ...
 

സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ചില മതപണ്ഡിതര്‍ ദൈവം സര്‍വ്വശക്തനാണെന്നും, മനുഷ്യനു് തീരുമാനസ്വാതന്ത്ര്യം (free will) ഉണ്ടെന്നും ഒരേ വായ്കൊണ്ടു് പറയുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്കു് വിരല്‍ ചൂണ്ടുകയാണു് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്...


Continue reading ...
 

ചിതയിലെരിഞ്ഞ സുവിശേഷങ്ങള്‍

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 
യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം തുടര്‍ച്ച - 3

ആരോ ഛര്‍ദ്ദിച്ചതില്‍ ഒരു ചെറിയ കറുപ്പുനിറം കണ്ട വാര്‍ത്ത പലവട്ടം വായ്മൊഴിയായി ചെവികളില്‍നിന്നും ചെവികളിലേക്കു് പകര്‍ന്നപ്പോള്‍ "ഒരുവന്‍ മൂന്നു് കാ...


Continue reading ...
 

യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം - തുടര്‍ച്ച

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 
കൈറോയില്‍ പുരാവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹന്നാ എന്നൊരാളാണു് ആ ലിഖിതം വാങ്ങിയതു്. അയാള്‍ അതു് താമസിയാതെതന്നെ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലണ്ടില്‍ പുരാവസ്തു വ്യാപാരിയും, കച്ച...
Continue reading ...
 

യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം - 1

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ഈജിപ്തില്‍ 1979-ല്‍ കണ്ടെടുത്ത യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്കു് കടക്കുന്നതിനു് മുന്‍പു് പുതിയനിയമസുവിശേഷങ്ങളും, ആദികാല ക്രിസ്തുമതവും ഒന്നു് സ്പര്‍ശിച്ചിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നു് ത...


Continue reading ...
 

സോദോം-ഗോമോറയും ലോത്തിന്റെ അഗമ്യഗമനവും

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

=തുടര്‍ച്ച=

അങ്ങനെ, സാറ പാകം ചെയ്ത രുചികരമായ അപ്പം, അബ്രാമിന്റെ പരിചാരകര്‍ കൊന്നു്, തൊലിപൊളിച്ചു്, 'നന്മതിന്മകളെ' വേര്‍പെടുത്തി, കഷണമാക്കി, അരച്ചതും പൊടിച്ചതുമായ ചേരുവകള്‍ ചേര്‍ത്തു് ക...


Continue reading ...
 

വിലപേശുന്ന യഹോവ

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

പ്രകൃതിവിരുദ്ധവേഴ്ച്ചയും, നിഷിദ്ധഗമനവും, ആടുമാടു്-ഒട്ടകസംബന്ധമായ അവകാശത്തര്‍ക്കങ്ങളുമൊക്കെയാണു് ദൈവമായ യഹോവയുടെ പഴയനിയമത്തിലെ portfolio! ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ഏതാണു് കുറ്റമായി കണ്ടു് ശ...


Continue reading ...
 

കണ-പ്രതികണ-നശീകരണം

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : പലവക 

(Matter-antimatter annihilation)

താരാപഥത്തിനു് ഒരു മറുപടിഎന്ന എന്റെ പോസ്റ്റിലെ കമന്റുകളില്‍ matter-antimatter annihilation പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനൊരു ചെറിയ വിശദീകരണമാണിതു്.

ഐന്‍സ്റ്റൈന്റെ സമവാക്യപ്രകാരം ഒരു element...


Continue reading ...
 

ആദാമിന്റെ അയല്‍നാട്ടുകാര്‍

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

ആദാമിനു് അയല്‍നാട്ടുകാരോ? ഇതെന്തു് കഥ? ആറു് ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ടു് സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും, ജലജീവികളെയും, പറവജാതികളെയും, കരയിലെ ജന്തുക്കളെയും അവയ്ക്കൊക്കെ മകുടം ചാര്‍ത്താനായി ആദാം എന്ന മനുഷ്...


Continue reading ...
 

ഗുസ്തിക്കാരനായ യഹോവ

Posted by c.k.babu on Saturday, October 3, 2009, In : മതം 

യഹൂദജനത്തിനു് 'യിസ്രായേല്‍' എന്നപേരു് കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയാത്തവര്‍ക്കായിട്ടാണിതു്. ദൈവമായ യഹോവയും യാക്കോബുമായി നടന്ന ഒരു ഗുസ്തിയില്‍ പരാജയപ്പെട്ട യഹോവ യാക്കോബിനു് നല്‍കിയ പുതി...


Continue reading ...
 

സൂരജിനു് ഒരു മറുപടി

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : പലവക 

പ്രിയ സൂരജ്‌,

താരാപഥത്തിന്റെ കമന്റിലെ രണ്ടും മൂന്നും പോയിന്റുകളുടെ എന്റെ മറുപടിക്കു് (മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റം, മരണം മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ചവ) താങ്കള്‍ നല്‍കിയ അനുബന്ധങ്ങള്‍ യുക്തമാണു്. അ...


Continue reading ...
 

താരാപഥത്തിനു് ഒരു മറുപടി

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : പലവക 

ദൈവവിശ്വാസവും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുംഎന്ന എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ താരാപഥം ഇട്ട ഒരു കമന്റിനു് മറുപടി എഴുതി വന്നപ്പോള്‍ കുറച്ചു് നീണ്ടുപോയി എന്നു് തോന്നിയതിനാല്‍ അല്‍പം വിപുലീകരിച്ച...


Continue reading ...
 

വിശുദ്ധപൗലോസിന്റെ സ്ത്രീവിരോധം

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

മതങ്ങളില്‍ പൊതുവേയും, കത്തോലിക്കാസഭയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും, സ്ത്രീകള്‍ 'വിലകുറഞ്ഞ' മനുഷ്യരായി വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനും, നോമ്പുനോക്കാനും, കുമ്പസാരിക്കാനും, അടുക്കളപ്പണ...


Continue reading ...
 

ദൈവവിശ്വാസവും, സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ദൈവമുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. ദൈവമില്ലേ? അതുമറിയില്ല. അതു് എനിക്കു് ഒരു തലവേദനയേ അല്ല എന്നതാണു് കൂടുതല്‍ സത്യം. ദൈവമേ, നീയുണ്ടെങ്കില്‍, നീയുണ്ടെന്നു് മനുഷ്യര്‍ അറിയണമെന്നു് നിനക്കുണ്ടെങ...


Continue reading ...
 

സദാചാരത്തിനു് മതവിശ്വാസം വേണോ?

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ഒരു സഹജീവി പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോള്‍ അവനെ സഹായിക്കാന്‍ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനുകമ്പ അല്ലെങ്കില്‍ സഹായസന്നദ്ധത ഒരു ജന്മവാസനയോ, അതോ മതവും ദൈവവിശ്വാസവുമൊക്കെ അതിനു് ആവശ്യമോ എ...


Continue reading ...
 

മതവിശ്വാസവും വിജ്ഞാനവിരോധവും

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിനുനേരെ സഭാനേതൃത്വം കാലാകാലങ്ങളായി പുലര്‍ത്തുന്ന, വേണമെങ്കില്‍ കുടിപ്പകയെന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത്ര ശത്രുതാമനോഭാവത്തോടെയുള്ള മത്സരവും നശീകരണപ്രവണതയും ഇതുവ...


Continue reading ...
 

യേശുവും ക്ലിയോപാട്രയും

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

തലക്കെട്ടു് വായിക്കുമ്പോള്‍ യേശുവിനു് ക്ലിയോപാട്രയുമായുണ്ടായിരുന്ന ഏതോ വൈകാരിക ബന്ധമാണു് ഞാന്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ പോകുന്നതു് എന്നു് കരുതുന്നവരെ ആദ്യമേ നിരാശപ്പെടുത്തട്ടെ! "മുല എന...


Continue reading ...
 

കുഞ്ഞാടിന്റെ ആസനത്തിലെ കൃമിയെപ്പറ്റി

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : പലവക 

"മദ്യപാനി, മാനസികരോഗി, തെരുവുവേശ്യ എന്നീ മൂന്നു് വിഭാഗങ്ങള്‍ നമ്മളോടു് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും, ഒരുപക്ഷേ തുണിപൊക്കി കാണിച്ചാല്‍ തന്നെയും, പിന്നീടു് ആ ഭാഗത്തേക്കു് തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ, കാണ...


Continue reading ...
 

ഏകദൈവവിശ്വാസവും പരിച്ഛേദനയും

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
മോശെ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നില്ല!? - തുടര്‍ച്ച

പഴയനിയമത്തിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ യഹൂദര്‍ ഇടയവര്‍ഗ്ഗമായിരുന്നു. മിസ്രയീമ്യര്‍ ഇടയന്മാരെ വെറുത്തിരുന്നു. (ഉല്‍പത്തി 46: 34) കൂടാതെ മിസ്രയീമ്യ...

Continue reading ...
 

മോശെ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നില്ല!?

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

(Sigmund Freud-ന്റെ "മോശെ എന്ന മനുഷ്യനും ഏകദൈവമതവും" എന്ന പുസ്തകമാണു് ഈ കുറിപ്പുകളുടെ പ്രേരണ)

യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ പ്രത്യക്ഷപെട്ടതു് ഒരു യഹൂദനല്ലെന്നു് പറയുന്നതു് ക്രിസ്തുമതവുമായി ക്രിസ...


Continue reading ...
 

വിശുദ്ധപിതാക്കളേ ഇതിലേ.. ഇതിലേ...

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
യേശു മുതല്‍ ഇന്നോളം വിശുദ്ധ കൈവയ്പ്പിലൂടെ പകര്‍ന്നു് നല്‍കപ്പെട്ട സാക്ഷാല്‍ ദൈവീക ചൈതന്യത്തിന്റെ ഉടമകളായോരേ, നിങ്ങള്‍ക്കു് നമസ്കാരം! ഈ കൈവയ്പ്പിലൂടെ നിങ്ങള്‍ "ദൈവമക്കള്‍" ആക്കിത്ത...
Continue reading ...
 

ഞരമ്പുരോഗിയായ കുതിര

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : പലവക 
"എത്രമാത്രം യഥാര്‍ത്ഥമാണു് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം?" എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ പോള്‍ വറ്റ്‌സ്ലാവിക്‌ (Paul Watzlavick: 25.07.1921 - 07.04.2007) conditioned reflex എന്ന പ്രതിഭാസം വ്യക്തമാക്കുവാനായി ഞരമ്പുരോഗിയായ ഒരു കുതിരയുടെ (neurotic hor...
Continue reading ...
 

യേശു മരിച്ചിരുന്നില്ല!?

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
ഒരു അമലോത്ഭവം വഴി ദൈവത്തില്‍നിന്നും മറിയയില്‍നിന്നും ജനിച്ച യേശുവിനെ കുരിശില്‍ തറച്ചു് കൊന്നുവെന്നും, മൂന്നാം ദിവസം ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെത്തി ഇപ്പോള്‍ ദൈവസന്നിധ...
Continue reading ...
 

ലോകാവസാനത്തിലെ കുഴലൂത്തു്

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
മനുഷ്യപുത്രന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനേപ്പറ്റിയുള്ള ബൈബിളിലെ വര്‍ണ്ണന:

"ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യന്‍ ഇരുണ്ടുപോകും; ചന്ദ്രന്‍ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും; നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ആകാശത്തുന...

Continue reading ...
 

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിലെ ചില ചോദ്യചിഹ്നങ്ങള്‍‍

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
"ആദിയില്‍ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു; ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു് വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെ...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
(ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തേപ്പറ്റി ലുഡ്‌വിഗ്‌ ഫൊയെര്‍ബാഹിന്റെ (Ludwig Feuerbach) ചിന്തകളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടം മാത്രമാണിതു്.)

പത്തൊന്‍പതാമത്തെ വയസ്സില്‍ ഹൈഡല്‍ബെര്‍ഗ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയി...
Continue reading ...
 

കുരുവിളയെ വിശുദ്ധനാക്കണം

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : രാഷ്ട്രീയം 
എന്റെ വിനീതമായ ഈ അഭിപ്രായം ഒരു വളിപ്പോ കളിപ്പോ അല്ല. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാല്‍ ഇതിനുപിന്നിലെ മരണതുല്യമായ ആത്മാര്‍ത്ഥത ആര്‍ക്കും കാണാന്‍ കഴിയും. കുരുവിളയെന്ന നാമത്തില്‍ ഇവിടെ ക്രൂശിക്ക...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 11

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
വാക്കുകളുടെ സങ്കലന-വ്യവകലനങ്ങള്‍ വഴി സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ സംഭവിക്കാന്‍ യാതൊരു സാദ്ധ്യതയുമില്ലാത്ത സങ്കല്‍പസൃഷ്ടികളെ മെനഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മനുഷ്യനു് പ്ര...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 10

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
പദങ്ങള്‍കൊണ്ടുള്ള ഒരുതരം ഉരുണ്ടുകളിയാണു് മതതത്വശാസ്ത്രം എന്നു് പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ വലിയ തെറ്റുണ്ടാവുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. തിരിച്ചും മറിച്ചും നിര്‍വ്വചിക്കാവുന്ന വാക്കുകള്‍കൊണ്ടു...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 9

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ഒരു തേജോവലയം ആകര്‍ഷണീയമായതുകൊണ്ടു് അനിവാര്യമാവണമെന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിനു് മതങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികപരിവേഷം വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാവുന്നതിനു് കാരണം അവയിലെ ഏതെങ്കിലും അഭ...


Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 8

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കാവുന്ന മരണവും, രോഗങ്ങളും, മറ്റു് അത്യാഹിതങ്ങളും, സ്വന്തപരിശ്രമങ്ങള്‍ ഫലവത്താവുമോ എന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വവുമൊന്നുമില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യനു് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 7

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
ചലനാത്മകമല്ലാത്ത, നിത്യനിശ്ചലമായ ഒരു സനാതനസമ്പൂര്‍ണ്ണത, നിരന്തരമായ പരിവര്‍ത്തനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചവുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേര്‍പ്പെ...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 6

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

(രോഗശാന്തിശുശ്രൂഷയില്‍ പങ്കെടുത്തു് ഭൂതബാധയില്‍നിന്നു് മോചനം നേടാന്‍ പോട്ടയിലേക്കു് പോകേണ്ട ചിലര്‍ വഴിതെറ്റി എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വന്നു് കയറുന്നതായി കാണുന്നു! അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ "പോട്ട" എ...


Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 5

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകത്തില്‍, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യര്‍, അതേ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തില്‍തന്നെ വിഭിന്ന മതങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും, ആത്മീയമോ, ദൈവീകമോ ആയ യാതൊരു നീതീകരണവും നല്‍കാനാവാത്ത തികച്ച...


Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 4

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 
ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാത്രം ഈ ലോകത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യന്‍ തനിക്കു് ചുറ്റും കാണുന്നതും, കേള്‍ക്കുന്നതും, അനുഭവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തനിക്കു് ശരി...
Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 3

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

ബൈബിളിലെ വിവരണപ്രകാരം ലോകത്തിലെ ആദിമനുഷ്യര്‍ ദൈവതിരുമുന്‍പില്‍ ചെയ്ത ആദ്യപാപം അനുസരണമില്ലായ്മയായിരുന്നു! എന്തു് അനുസരണക്കേടാണു് അവര്‍ കാണിച്ചതു്? എദെന്‍ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവില്‍ ന...


Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 2

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

കുളിയും ജപവും ഇല്ലാതെ പൊടിയില്‍ പൊതിഞ്ഞു് പൊരിയുന്ന മരുഭൂമിസമൂഹങ്ങളില്‍, ഒരു പുതിയ ജീവിതാരംഭത്തിനു് മുന്നോടിയായി, ഒരു ആന്തരികനവീകരണത്തിനു് തുടക്കം കുറിക്കലായി ഒരു കുളി, ഒരു മാമ്മോ...


Continue reading ...
 

ദൈവങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധദൈവങ്ങള്‍ - 1

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : മതം 

സ്വര്‍ഗ്ഗം എന്ന അത്യുന്നതയില്‍, താഴെ ഭൂമിയിലെ സാധാരണമനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥകളായ ദാരിദ്ര്യമോ, തീരാരോഗമോ, വാര്‍ദ്ധക്യമോ, ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ മറ്റു് ദീനതകളോ ഒന്നും അറിയേണ്ടതോ, അനുഭവിക്കേണ്ടത...


Continue reading ...
 

നമുക്കു് വേണ്ടതു് വിശുദ്ധന്മാര്‍ മാത്രം!

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : ചരിത്രം 
05.04.2007-ല്‍ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാഗസിനില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയാണിതു്! ഫ്രാന്‍സിലെ ദേശീയവീരവനിതയും, വിശുദ്ധയുമായ, ഓര്‍ലിയന്‍സിലെ കന്യക എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന Saint Joan of Arc-ന്റെ (1412- 30.05.1431) തിരുശേഷിപ്പു് എ...
Continue reading ...
 
 

എന്‍റെ പോസ്റ്റുകള്‍  PDF-ല്‍

 

ജാലകം

 

chintha.com

 

Share/Bookmark

 

 

 

 

 

 

പോസ്റ്റുകള്‍ ഇതുവരെ

 1. നമുക്കു് വേണ്ടതു് വിശുദ്ധന്മാർ മാത്രം

2. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-1

3. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-2

4. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-3

5. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-4

6. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-5

7. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-6

8. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-7

9. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-8

10. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-9

11. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-10

12. ദൈവങ്ങൾ അർദ്ധദൈവങ്ങൾ-11

13. കുരുവിളയെ വിശുദ്ധനാക്കണം

14. ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം

15. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിലെ ചില ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ

16. ലോകാവസാനത്തിലെ കുഴലൂത്തു്

17. യേശു മരിച്ചിരുന്നില്ല!?

18. ഞരമ്പുരോഗിയായ കുതിര

19. വിശുദ്ധ പിതാക്കളേ ഇതിലേ.. ഇതിലേ...

20. മോശെ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നില്ല

21. ഏകദൈവവിശ്വാസവും പരിച്ഛേദനയും

22. കുഞ്ഞാടിന്റെ ആസനത്തിലെ കൃമിയെപ്പറ്റി

23. യേശുവും ക്ലിയോപാട്രയും

24. മതവിശ്വാസവും വിജ്ഞാനവിരോധവും

25. സദാചാരത്തിനു് മതവിശ്വാസം വേണോ?

26. ദൈവവിശ്വാസവും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും

27. വിശുദ്ധപൗലോസിന്റെ സ്ത്രീവിരോധം

28. താരാപഥത്തിനു് ഒരു മറുപടി

29. സൂരജിനു് ഒരു മറുപടി

30. ഗുസ്തിക്കാരനായ യഹോവ

31. ആദാമിന്റെ അയൽനാട്ടുകാർ

32. കണ-പ്രതികണ-നശീകരണം

33. വിലപേശുന്ന യഹോവ

34. സോദോം-ഗോമോറയും ലോത്തിന്റെ അഗമ്യഗമനവും

35. യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം-1

36. യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം-2

37. ചിതയിലെരിഞ്ഞ സുവിശേഷങ്ങൾ

38. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി

39. വിശുദ്ധസത്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ

40. മഹാപ്രളയവും മരണപ്പെട്ടകവും-1

41. പെട്ടകവും മറ്റു് ചില ഒട്ടകങ്ങളും

42. മദ്യപാനിയായിത്തീരുന്ന 'പരിശുദ്ധ' നോഹ

43. ദൈവത്തെ തലയിലൊതുക്കിയിട്ടേ അടങ്ങൂ!

44. കാര്യകാരണബന്ധവും ആദ്യകാരണവും

45. മതം മനുഷ്യനു് വേണം/വേണ്ടാ - ഒരു കമന്റ്

46. മതഭീകരതയും സൗദി-അറേബ്യയും അമേരിക്കയും

47. ഖുമൈനി, സദാം, ബിൻ ലാദൻ ആൻഡ്‌ കൊ

48. ബിൻ ലാദനും അൽ-ഖാഇദയും-1

49. ബിൻ ലാദനും അൽ-ഖാഇദയും-2

50. അഭയക്കു് ലഭിക്കാഞ്ഞ ഇടയലേഖനം

51. തിയോക്രസി പോർണ്ണോക്രസിയാവുമ്പോൾ

52. സഭയും ജനാധിപത്യവും-1

53. സഭയും ജനാധിപത്യവും-2

54. ആരാ നിന്റെ ദൈവം?

55. ദൈവത്തിന്റെ വക്കീലന്മാർ

56. സത്യം സത്യമായി നുണ

57. വിശ്വാസിയുടെ പോക്കറ്റിലെ ദൈവം

58. മറുപടിയില്ല എന്നുവേണ്ട

59. യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലകഥകൾ

60. പുരപ്പുറത്തുനിന്നു് ചാടുന്ന യേശുക്കുട്ടൻ

61. യേശുക്കുഞ്ഞിന്റെ വിഷചികിത്സ

62. ഉണ്ണിയേശു ഈജിപ്റ്റിൽ

63. യേശുവിന്റെ നരകയാത്ര-1

64. യേശുവിന്റെ നരകയാത്ര-2

65. ദൈവവചനം = മനുഷ്യവചനം

66. വിശ്വാസികളും ചർച്ചയും

67. 'മയ്യത്തായ' ഡാർവിനിസം

68. ഡാർവിൻ - മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും

69. മനുഷ്യശരീരത്തിനു് ഒരു സ്പെയർപ്പാർട്ട്‌സ്‌ സ്റ്റോർ

70. ആഹാരം, ഡാർവിൻ, ലാമാർക്ക്‌

71. കൃത്രിമബുദ്ധിയും തലച്ചോറും

72. നിറമല്ലാത്ത നിറങ്ങൾ, സ്വരമല്ലാത്ത സ്വരങ്ങൾ

73. 3009-ലും ലോകമോ? -1

74. 3009-ലും ലോകമോ? -2

75. മനോരമ വീണ്ടും തകർക്കുന്നു

76. പുതിയ ദൈവം പുതിയ മതം

77. ബര്‍ണബാസിന്‍റെ സുവിശേഷം-നുണയും സത്യവും-1

78. ബര്‍ണബാസ് സുവിശേഷം-അദ്ധ്യായം-39

79. ബര്‍ണബാസിന്‍റെ സുവിശേഷം-നുണയും സത്യവും-2

80. ബര്‍ണബാസിന്‍റെ സുവിശേഷം- നുണയും സത്യവും-3

81. ബര്‍ണബാസിന്‍റെ സുവിശേഷം-  നുണയും സത്യവും-4

82. ധൂര്‍ത്തനായ ദൈവം

83. ദൈവം എന്ന മിഥ്യാഭ്രമം

84. സ്വന്തം ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊല്ലുന്നവര്‍ (ഒന്നാം ഭാഗം)

85. സ്വന്തം ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊല്ലുന്നവര്‍ (രണ്ടാം ഭാഗം)

86. ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍റെ ദൈവം

87. ദൈവാസ്തിത്വത്തിന്‍റെ 'തെളിവുകള്‍'

88. മൂര്‍ത്തദൈവം, അമൂര്‍ത്തദൈവം

89. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി എന്തെളുപ്പം!

90. പ്രകൃത്യതീതനായ ദൈവം

91. നാസ്തികനായ ദൈവം?

92. സൃഷ്ടിവാദശാസ്ത്രം

93. മതവും എവൊല്യൂഷനും

94. എവൊല്യൂഷനും സൃഷ്ടിവാദികളും

95. ക്രിയേഷനിസം

96. ഇതാണ് സാക്ഷാല്‍ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി

97. എന്തിനാ അമ്മാവാ എന്നെ തല്ലുന്നേ?

98. ഡിസൈനര്‍ ദൈവം

99. ഓം മണിപദ്മേ ഹൂം

100. ദൈവാത്മജമലയാളി പ്രബുദ്ധനാണ്

101. ശാസ്ത്രസൂര്യൻ ഗീതയുടെ നിഴലിൽ - 1

102. ശാസ്ത്രം ഗീതയുടെ നിഴലിൽ - 2

103. ശാസ്ത്രവും ഗീതയും - 3

104. പ്രപഞ്ചശക്തി ഗീതയിൽ - 4

105. വിഡ്ഢിയാവുക, വിശ്വാസിയാവുക!

106. ദൈവനാമത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന പൈശാചികത്വം

107. വിശ്വാസിയുടെ സമ്പൂർണ്ണജ്ഞാനം

108. വെളുത്ത വാമനനും ചുവന്ന രാക്ഷസനും

109. ഖുര്‍ആനിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍

110. ഖുര്‍ആന്‍ ശാസ്ത്രീയമെന്നു്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍!!

111. തൂണിലെയും തുരുമ്പിലെയും ദൈവം

112. ഹാപ്പി ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പു്‌

113. ഹിപ്നോസിസ്

114. യഹോവയെ അടുത്തറിയുമ്പോള്‍

115. യേശുവിന്റെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പും സുവിശേഷകരും

116. പരിഹാസാതീതമായ വിശ്വാസം

117. സത്യനിഷേധികളേ, ഇതിലേ.. ഇതിലേ...

118. വരൂ, നമുക്കു്‌ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ വരയ്ക്കാം

119. സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ

120. ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം

121. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു്‌ ഒരു കുറുക്കുവഴി

122. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം

123. ഒന്നര സെന്റിമീറ്റര്‍ തൊലി

124. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനപൊതുയോഗം

125. അല്ലാഹുവും യഹോവയും

126. കൊന്നാലും ചാകാത്ത വിശുദ്ധ കന്യക തെക്ല

127. പാപ്പയ്ക്കും തന്‍പള്ളി പൊന്‍പള്ളി

128. ബലിപെരുന്നാള്‍

129. ബോധത്തിന്റെ ചൈതന്യം 

130.